Po vypuknutí války na Ukrajině mnoho rodin s dětmi hledalo nový bezpečný domov v České republice. Snažily se překonat jazykovou bariéru i kulturní rozdíly. Některým rodinám trvala integrace kratší dobu, někteří s ní mají problémy dodnes. Problematické bylo rovněž umisťování ukrajinských dětí do škol zejména kvůli jazykové bariéře, ale i jinému přístupu ke vzdělávání.

 

image

Pokud se chcete jako rodina začlenit do české společnosti a najít nový bezpečný domov právě v České republice, je nepsaným předpokladem, že vaše děti budou gramotné a budou chodit do školy. Mnoho romských ukrajinských dětí však školu nikdy nenavštěvovalo a neumělo číst ani psát. Když jejich rodiny po vypuknutí války přijely do Česka, musely si zvykat na zcela nová pravidla a žít jiným životem, než byly zvyklé. Potřeba soustavné přípravy romských ukrajinských dětí na české vzdělávání byla veliká. V září 2022 dokonce mnoho z nich nebylo přijato do škol, protože na český vzdělávací systém nebyly připravené.

Na tento problém zareagoval mimo jiné i Romodrom, který v rámci projektu podporovaného UNICEF rozběhl v šesti lokalitách adaptační skupiny. Jejich hlavním úkolem bylo připravit děti na český vzdělávací systém, což se do velké míry podařilo.
Když skupiny v září 2022 začínaly, musely se nejprve nastavit principy skupin, aby bylo možné s dětmi efektivně pracovat a aby způsob práce dětem vyhovoval. Bylo také třeba získat si důvěru rodin v tyto skupiny. Za rok existence došlo k velmi výraznému posunu.

Mnoho dětí adaptační skupiny pravidelně navštěvovalo, zlepšily se jejich schopnosti a upevnila se důvěra celých rodin v projekt. Většina starších dětí přicházela do skupin negramotná a měla problém se soustředit. V rámci adaptačních skupin se podařilo situaci obrátit k lepšímu.

Všechny děti, které prošly adaptačními skupinami a které zůstaly v České republice, se podařilo umístit do škol.

Úspěchu by nebylo možné dosáhnout bez motivace rodičů, aby děti do adaptačních skupin pouštěli a aby s dětmi pracovali na pochopení, že vzdělávání je důležité a aby je samotná příprava bavila. Jakým způsobem naše pedagožky motivovaly rodiče i děti zobrazují následující obrázky. Jedná se o funkční postupy, které se mohou hodit i při práci se všemi dětmi.

image

image

Našimi adaptačními skupinami prošlo více než 300 dětí. Podpora romských ukrajinských dětí společností Romodrom však stále pokračuje i po skončení těchto skupin…

Příběhy uprchlíků